ตัวอย่างการสมัครสมาชิก

 

สิ่งที่ต้องรู้ในการสมัครสมาชิก

1. ข้อมูล ทุกช่อง ต้องกรอกให้ครบถ้วน

2. Username และ Password ต้องมีความยาว 8-12 ตัวอักษร

          ตัวอย่างที่ถูกต้อง  Sawadd11

          ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง FeverCL, ColorFulloveka

3. Username และ Password ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือ เครื่องหมาย _ เท่านั้น

          ตัวอย่างที่ถูกต้อง  Mame_1234 , testlove

          ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง D-pp7$21

4. ตัวอักษร ใหญ่-เล็ก มีค่าต่างกัน

5. ห้าม copy ข้อมูลในช่อง password เพื่อไปใส่ ในช่อง Confirm- Password โดยเด็ดขาด

6. ช่อง E-mail ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆไว้ ขอแค่ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

7. สามารถ copy ข้อมูลในช่อง E-mail ใส่ในช่อง Confirm- E-mail ได้

8. ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ กรุณากรอกให้ครบถ้วน

 

หากทำตามข้อกำหนดทั้ง 7 ข้อข้างต้นแล้วยังไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ สามารถส่ง Username และ Password

ที่ต้องการสมัครมาที่ admin_mail@mame12938.net ได้ครับ ขออภัยในความไม่สะดวก